.

 photo loicamon2_zps45c87e1d.gif  photo loicamon2_zps45c87e1d.gif

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Minh Thư Đi Chơi Đầm Sen

                                   Học giỏi Mẹ thưởng đi chơi
                             Vào đầm sen nước để bơi , thích nhè 

Minh Thư thi vẻ tô màu
Trong đầm sen nước , ôi chao rớt rồi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]